Ako Pa Ba?

Ako pa ba? Ako pa ba ang nilalaman ng puso mo? Ako pa ba ang dahilan ng pagtibok nito? Ako pa ba? Ako pa ba ang dahilan ng iyong pagngiti? Sa paggising sa umaga’t bago matulog sa gabi. Ako pa ba? Ako pa ba ang nasa isip kapag ikaw ay masaya? Ako pa ba ang […]